Dzień Patrona

9 maja był niezwykłym dniem w naszej szkole, ponieważ obchodziliśmy w nim Święto Patrona. W tym roku obchodzimy 18 rocznicę nadania imienia naszej placówce Wielkiego Noblisty-Mistrza Słowa, autora Trylogii i wielu ponadczasowych dzieł. Fakt, iż dostaliśmy to zaszczytne imię jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, powodem do dumy, a przede wszystkim wielkim zobowiązaniem do godnego postępowania i reprezentowania szkoły na forum lokalnej społeczności. Pragnęliśmy przybliżyć postać Henryka Sienkiewicza, który żył i pisał w bardzo trudnych czasach, kiedy Polski nie było na mapach świata. Swoją twórczością nie pozwalał jednak zapomnieć o Polsce, jej historii oraz zwycięskich walkach z wrogiem. Pisał ku pokrzepieniu serc. Wierzył, że Polska się odrodzi, choć sam tego nie doczekał, bo zmarł w 1916 roku, dwa lata przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Mottem przewodnim naszego apelu było hasło ,,Quo vadis, człowieku XXI wieku”. Przedstawienie przybliżyło sylwetkę wybitnego polskiego literata i noblisty i współczesne rozumienie jego dzieł. Uroczystość rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem przez całą społeczność szkolną hymnu państwowego. Następnie głos zabrała pani dyrektor Agnieszka Eychler powitała całą społeczność szkolną. Swoje zdolności aktorskie i wokalne zaprezentowali uczniowie klasy VI,VII i VIII. Wokalnie wspierał uroczystość pan Kamil Pałubiński, nauczyciel muzyki. W tle rozbrzmiewały piosenki poświęcone pisarzowi a także „Dumka na dwa serca”. Majka i Amelia pięknie wyrecytowały wiersze poświęcone naszemu patronowi. W czasie tego spotkania, sam Mistrz udzielił wywiadu dziennikarce i opowiedział o swoim życiu, działalności literackiej i społecznej. Bohaterowie niektórych utworów Sienkiewicza ożyli: Ligia, Marek Winicjusz, Janko Muzykant, Oleńka, Skrzetuski, Staś, Nel i Zbyszko z Bogdańca. Przegląd postaci sienkiewiczowskich; wyznaczeni wcześniej uczniowie w formie słownej prezentacji w sposób zabawny, przybliżyli ich losy i przygody. Niewątpliwie jedną z najzabawniejszych postaci Trylogii był Zagłoba, w którego postać wcielił się w pięknym, szlacheckim stroju zaproszony gość na naszą uroczystość Pan Zbigniew Drobot. Należy on do Bractwa kurkowego w Ciechanowcu. Zapoznał uczniów z nazwami ubioru szlacheckiego i opowiedział o pielęgnowaniu tradycji państwa polskiego.
Na koniec głos zabrała pani dyrektor podziękowała panu Zbigniewowi Drobotowi za przybycie. Zachęciła uczniów do lektury dzieł Sienkiewicza i pogratulowała pięknego występu.

<

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „BOHATEROWIE Z UTWORÓW NASZEGO PATRONA”

W związku z obchodami Dnia Patrona Szkoły, rozstrzygnięty został konkurs plastyczny, który skierowany był do uczniów klas I-VIII mający na celu propagowanie twórczości pisarza Henryka Sienkiewicza, wskazywanie dzieciom i młodzieży twórczości o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego wielkiego polskiego powieściopisarza oraz zachęcenie do rozwijania twórczego działania i talentów artystycznych uczniów. Zadaniem uczniów było wykonanie ilustracji dowolną techniką do wybranego utworu Henryk a Sienkiewicza. Praca plastyczna wymagała dużego nakładu pracy i dokładności. Wszystkie prace wykonane były bardzo profesjonalnie i dokładnie z zastosowaniem różnych technik plastycznych (szkicowane ołówkiem, rysowane kredkami, malowane farbami, wyklejane). Prace oceniane były w 3 kategoriach wiekowych. Jury zdecydowało się przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii klas I – III laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Alicja Pawłowska kl. III
Jagoda Puławska kl. III
Hanna Mroczkowska kl. I B
II miejsce – Wiktoria Runo kl. III
Olaf Wiśniewski kl. II B
III miejsce – Oskar Litewnicki kl. III
Wyróżnienie otrzymali:
Bartek Perzyna kl. III
Daniel Najmoła kl. III
Alicja Puławska kl. I B
Marcel Wiśniewski kl. I B
W kategorii klas IV – VI laureatami konkursu zostali:
I miejsce Maria Michalec kl. V
II miejsce Najmoła Sebastian kl. VI
III miejsce Krzysztof Tranczewski kl. IV

Wyróżnienie otrzymali:
Alicja Wiśniewska kl. VI
Anhelina Pustovit kl. VI
Julia Mościcka kl. V
Zofia Mech kl. V
W kategorii klas V II– VIII laureatami konkursu zostali:
I miejsce Oliwia Roguszewska kl. VII
II miejsce Fabian Jechna kl. VII
III miejsce Julia Jachna kl. VII
Wyróżnienie otrzymali:
Zofia Książak kl. VII
Przemysław Najmoła kl. VII
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki i przybory szkolne.
Konkursowe prace plastyczne zostaną wyeksponowane na gazetkach ściennych w kąciku Patrona.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU DZIĘKUJĘ ZA KREATYWNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE , A LAUREATOM SERDECZNIE GRATULUJE!

Koordynatorka konkursu:
Anna Siemieniewska – nauczyciel biblioteki