Dzień Patrona

9 maja był niezwykłym dniem w naszej szkole, ponieważ obchodziliśmy w nim Święto Patrona. W tym roku obchodzimy 18 rocznicę nadania imienia naszej placówce Wielkiego Noblisty-Mistrza Słowa, autora Trylogii i wielu ponadczasowych dzieł. Fakt, iż dostaliśmy to zaszczytne imię jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, powodem do dumy, a przede wszystkim wielkim zobowiązaniem do godnego postępowania i reprezentowania szkoły na forum lokalnej społeczności. Pragnęliśmy przybliżyć postać Henryka Sienkiewicza, który żył i pisał w bardzo trudnych czasach, kiedy Polski nie było na mapach świata. Swoją twórczością nie pozwalał jednak zapomnieć o Polsce, jej historii oraz zwycięskich walkach z wrogiem. Pisał ku pokrzepieniu serc. Wierzył, że Polska się odrodzi, choć sam tego nie doczekał, bo zmarł w 1916 roku, dwa lata przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Mottem przewodnim naszego apelu było hasło ,,Quo vadis, człowieku XXI wieku”. Przedstawienie przybliżyło sylwetkę wybitnego polskiego literata i noblisty i współczesne rozumienie jego dzieł. Uroczystość rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem przez całą społeczność szkolną hymnu państwowego. Następnie głos zabrała pani dyrektor Agnieszka Eychler powitała całą społeczność szkolną. Swoje zdolności aktorskie i wokalne zaprezentowali uczniowie klasy VI,VII i VIII. Wokalnie wspierał uroczystość pan Kamil Pałubiński, nauczyciel muzyki. W tle rozbrzmiewały piosenki poświęcone pisarzowi a także „Dumka na dwa serca”. Majka i Amelia pięknie wyrecytowały wiersze poświęcone naszemu patronowi. W czasie tego spotkania, sam Mistrz udzielił wywiadu dziennikarce i opowiedział o swoim życiu, działalności literackiej i społecznej. Bohaterowie niektórych utworów Sienkiewicza ożyli: Ligia, Marek Winicjusz, Janko Muzykant, Oleńka, Skrzetuski, Staś, Nel i Zbyszko z Bogdańca. Przegląd postaci sienkiewiczowskich; wyznaczeni wcześniej uczniowie w formie słownej prezentacji w sposób zabawny, przybliżyli ich losy i przygody. Niewątpliwie jedną z najzabawniejszych postaci Trylogii był Zagłoba, w którego postać wcielił się w pięknym, szlacheckim stroju zaproszony gość na naszą uroczystość Pan Zbigniew Drobot. Należy on do Bractwa kurkowego w Ciechanowcu. Zapoznał uczniów z nazwami ubioru szlacheckiego i opowiedział o pielęgnowaniu tradycji państwa polskiego.
Na koniec głos zabrała pani dyrektor podziękowała panu Zbigniewowi Drobotowi za przybycie. Zachęciła uczniów do lektury dzieł Sienkiewicza i pogratulowała pięknego występu.

<