Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki

Głównym celem tych uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.
Nic więc dziwnego, że ślubowanie przyszłych czytelników z klas I było dla nich ogromnym przeżyciem. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych ,,Moja pierwsza wizyta w bibliotece szkolnej”, podczas których dowiedziały się dlaczego warto czytać książki i jak je szanować.
Było to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie musieli wykazać się znajomością bajek i bajkowych postaci, z czym poradzili sobie doskonale. Następnie zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych czytelników, regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki.
Po takim wprowadzeniu, skupione i poważne uroczycie przyrzekły, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Następnie każde z dzieci po raz pierwszy wypożyczyło książkę do domu. Najbardziej podobało im się, że mogą sami je wybierać. Ponadto każdy uczeń z klasy pierwszej otrzymał książkę pt. ,, Pierwsze abecadło’’, dyplom i zakładkę do książki. Te książki nasza szkoła otrzymała od Instytutu Książki w ramach kampanii ,, Mała książka – wielki człowiek’’. Strategicznym celem tego projektu jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci w różnych grupach wiekowych. Projekt jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Spotkania przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym uczniom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani. Anna Siemieniewska