Czytamy z Henrykiem Sienkiewiczem

W tym roku nasza szkoła została beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.
Realizując cele edukacyjne oraz wykorzystując powyższe wsparcie finansowe, szkoła zrealizuje do końca bieżącego roku kalendarzowego co najmniej jeden projekt edukacyjny, z wykorzystaniem zasobów i możliwości biblioteki szkolnej. Ponieważ mamy 10 oddziałów i trudno byłoby przygotować aż tyle projektów w tak krótkim czasie, postanowiłam przygotować jeden wspólny Projekt, w którym wezmą udział wszystkie oddziały.
W ten sposób powstał Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny pt. „W świecie bohaterów Henryka Sienkiewicza”.
Głównymi celami projektu są:
uczczenie rocznicy urodzin i rocznicy śmierci polskiego literata i noblisty Henryka Sienkiewicza,
popularyzacja jego twórczości,
wyrabianie zamiłowania do poznawania dzieł kultury narodowej,
motywowanie do poszukiwania w literaturze prawdy, dobra i piękna
oraz , oczywiście, promocja czytelnictwa.
Projekt rozpoczął się w kwietniu konkursem plastycznym, a zakończy się 15 listopada br., w rocznicę śmierci pisarza.
W ramach Projektu młodzież weźmie udział w konkursach:
– na najlepsze wykonanie znanych utworów muzycznych związanych z adaptacjami filmowymi prozy sienkiewiczowskiej
– konkurs pięknego czytania prozy wybranego fragmentu książki H. Sienkiewicza.
– ,,Sienkiewiczowski bal” – uczniowie i nauczyciele przebiorą się za bohaterów z utworów naszego patrona.
Podczas imprezy finałowej Projektu Edukacyjnego, listopadzie 2024 roku, laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody.
W ramach Projektu zostaną zrealizowane również inne imprezy towarzyszące takie jak:
– wystawa w kąciku patrona pt. „Henryk Sienkiewicz – życie i twórczość”
– wystawa dzieł naszego patrona
W trakcie realizacji kolejnych zadań związanych z Projektem planujemy nie tylko popularyzować twórczość Henryka Sienkiewicza, ale również promować twórczość artystyczną wśród młodzieży (plastyczną, muzyczną, pięknego czytania), kształtować postawy patriotyczne i humanistyczne, motywować do poszukiwania w literaturze prawdy, dobra i piękna. W wyniku realizacji Projektu szkoła pozyska nowy bogaty księgozbiór, uzupełniający dotychczasowe zasoby.
Kolejnym przedsięwzięciem w ramach projektu odbyła się akcja pt,, 15minut z Henrykiem Sienkiewiczem” – głośne czytanie dzieł wybitnego polskiego pisarza – noblisty Henryka Sienkiewicza w naszej szkole. Akcja miała na celu promocję kultury czytelnictwa i zwrócenie uwagi na piękno ojczystego języka.
Fragmenty powieści „W pustyni i w puszczy” przeczytali wychowawcy uczniom klas młodszym. Uczniowie klas starszych czytali fragmenty „ Quo vadis”, ,,Latarnika”, ,, Janka Muzykanta” i ,,Krzyżaków ‘’. Następnie uczniowie wykonywali plakaty zachęcające do czytania wybranych utworów.
W czasie spotkania, padały różne spostrzeżenia: że pisarz tworzył w czasie zaborów i wolnej Polski już nie doczekał, że Quo Vadis przetłumaczono na 50 języków, a większość powieści doczekała się ekranizacji a bohater W pustyni i w puszczy – Staś Tarkowski nosił nazwisko autentycznej osoby, chłopca, którego pisarz bardzo polubił. Anna Siemieniewska