Regulamin ICIM

pracu w ciszy

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 

 1. Stanowisko komputerowe w  Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej służą do poszukiwań informacji za pomocą sieci Internet  wyłącznie do celów edukacyjnych.
 2. Po zapoznaniu się z regulaminem, uczeń podaje obsługującemu go nauczycielowi bibliotekarzowi swoje nazwisko, klasę, nazwę programu lub cel korzystania ze stanowiska oraz wpisuje się do zeszytu, akceptując tym samym regulamin.
 3. Wszyscy użytkownicy mają obowiązek wpisania się do zeszytu.
 4. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail) lub do gier i zabaw.
 5. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych
 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu i ustawieniach systemowych.
 7. Programy multimedialne udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń.
 8. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym.
 9. Można dokonywać u nauczyciela bibliotekarza rezerwacji stanowiska komputerowego (wyłącznie osobiście).
 10. Użytkownik chcący korzystać z dyskietki ma obowiązek sprawdzenia jej programem   antywirusowym.
 11. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 12. Użytkownicy mogą korzystać z komputerów (w tym z dostępu do Internetu) codziennie w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej (poza przerwami śródlekcyjnymi)
 13. Uczniowie mają wyznaczony 0,5 godzinny limit czasowy, który może być wydłużony w przypadku wykonywania jakiegoś zadania czy po prostu wolnego miejsca przy komputerze.
 14. Przy każdym stanowisku może pracować tylko jedna osoba.
 15. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni, a plecaki, teczki itp. w miejscu do tego przeznaczonym.
 16. Zabrania się wnoszenia do biblioteki napojów i artykułów spożywczych.
 17. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 18. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.
 19. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 20. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).