Regulamin biblioteki szkolnej

Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku

na czas pandemii COVID – 19

aktualizacja: 1 września 2021 r.

ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

  1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z wykazem godzin umieszczonym na drzwiach biblioteki oraz na stronie internetowej biblioteki.
  2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.
  3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.
  4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. 25 osób.


ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

Obowiązki czytelników

1)     Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice.

2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący. W bibliotece nie obowiązują maseczki.

3) Wolny dostęp do półek jest możliwy wyłącznie po zdezynfekowaniu rąk w bibliotece, w obecności bibliotekarza.

4)   Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie

ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

  1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka, które znajduje się w bibliotece.
  2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę .
  3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.

ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

  1. Pracownik biblioteki ma obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.
  2. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.
  3. Pracownik biblioteki powinien zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.

     Opracowano na podstawie wytycznych GIS oraz Ministerstwa Zdrowia.

 

Aktualności

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2021