Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Wsparcie rozwoju czytelnictwa
Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa w ramach Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 – Priorytet 3 w kwocie 4500 zł. Pozyskane środki umożliwią zakup nowości wydawniczych oraz realizację działań wspierających rozwój czytelnictwa wśród naszych dzieci i młodzieży.