Narodowe Czytanie

9 września 2023 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zorganizowanym przez szkolną bibliotekę  i nauczycieli języka polskiego i biblioteki w Narodowym Czytaniu. Odczytano fragmenty powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Akcja została zainicjowana w 2012 i odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta RP, a jej nadrzędnym celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania największych dzieł narodowych. Wydarzenie już od lat pomaga zwrócić uwagę na bogactwo polskiej literatury, zachęcając jednocześnie do samodzielnego czytania książek. Prezydent RP Andrzej Duda zachęcając do udziału we wspólnym czytaniu powieści Orzeszkowej napisał: „To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu”.

Uczniowie klas: VII i VIII przeczytali fragmenty utworu Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem w pięknej scenerii.  Książka napisana jest barwnym językiem. Ukazuje szeroką panoramę rodzinnych kresów, folklor, szlacheckie zwyczaje, a także historię Rzeczypospolitej przez wprowadzony wątek Powstania Styczniowego, którego w tym roku obchodzimy 160. rocznicę. Przez chwilę mieliśmy okazję żyć rodzinnymi sprawami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innych postaci występujących w utworze. Wydarzenie to było pasjonującym spotkaniem z klasyką polskiej literatury.